logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBrško, Ondrej

Iné mená:

Brszkó Andreas. Brško Andrej

Životopisné dáta:

† 6. februára 1741, Lopej, okr. Brezno

Životopis:

Pochádzal z Nemeckej v okrese Brezno, ako svetský kňaz študoval na Trnavskej univerzite, v r. 1731 sa stal bakalárom a v r. 1732 magistrom filozofie. Tretí ročník teológie absolvoval v seminári sv. Štefana. 12. februára 1737 bol ustanovený za farára v Hornej Mičinej, odtiaľ 18. mája 1740 prešiel do Lopeja, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Mičiná 1737 feb. 12. 1740 máj 18. Brško, Ondrej farár
Lopej 1740 máj 18. +1741 feb. 6. Brško, Ondrej farár