logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBošáni, Vojtech

Iné mená:

Bossányi Adalbertus. Bossányi Vojtech.

Životopisné dáta:

* 1670 – † 17. októbra 1741, Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že 7. decembra 1709 bol farárom vo Valaskej, odtiaľ v r. 1727 prešiel do Zvolenskej, teraz Slovenskej Ľupče, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Valaská 1709 dec. 7. 1727 - - Bošáni, Vojtech farár
Slovenská Ľupča 1727 - - +1742 okt. 17. Bošáni, Vojtech farár