logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBóry, Adolf

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 12. novembra 1865, Banská Bystrica – † 20. marca 1945, Staré Hory, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Teológiu študoval v rodisku, po skončení štúdia bol v r. 1888 vysvätený za kňaza. Trinásť rokov bol kaplánom. Od r. 1901 pôsobil na Motyčkách, najprv ako správca farnosti, od r. 1902 ako farár, pričom bol od r. 1916 asesorom. Od r. 1919 pôsobil na Starých Horách, najprv ako administrátor, od r. 1920 ako farár, pričom bol od r. 1925 dekanom. Začas bol aj richtárom. Postavil kultúrny dom a školu. Od r. 1937 žil na odpočinku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Motyčky 1901 - - 1919 - - Bóry, Adolf farár
Staré Hory 1919 - - 1937 - - Bóry, Adolf farár