logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBoršický, Adolf

Iné mená:

Borsiczky Adolf

Životopisné dáta:

* 24. apríla 1836 – † po r. 1900

Životopis:

Po skončení teologického štúdia bol v r. 1859 vysvätený za kňaza. Dvanásť rokov bol kaplánom, v r. 1871 bol na korekcii, potom zase kaplánom, v r. 1877 bol znova na korekcii. V r. 1878 sa stal vojenským kurátom II. triedy, v r. 1880 sa vrátil do diecézy, no ešte v tom roku bol suspendovaný a degradovaný, podľa kánonu 2368.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Banská Bystrica 1860 sp. - 1864 sp. - Boršický, Adolf kaplán
Banská Bystrica 1866 - - 1866 - - Boršický, Adolf administrátor
Selce 1868 - - 1868 - - Boršický, Adolf administrátor
Vyhne 1868 - - 1869 - - Boršický, Adolf administrátor
Brehy 1869 - - 1869 - - Boršický, Adolf administrátor