logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBoledovič, Juraj

Iné mená:

Boledovics Georgius.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že 9. júna 1759 ho poslali za kaplána do Zvolenskej Ľupče. 3. júla 1762 bol ustanovený za farára v Selciach v banskobystrickom okrese a v r. 1778 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Selce 1762 júl 3. 1778 - - Boledovič, Juraj farár