logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBobuš, Juraj

Iné mená:

Bobus Georgius.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že 26. februára 1668 bol ustanovený za farára v Brezanoch v prievidzskom okrese, potom 30. marca 1673 prešiel do Chrenovca, kde nestrávil ani jeden celý rok.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nedožery-Brezany 1668 feb. 26. 1673 mar. 30. Bobuš, Juraj farár
Chrenovec - Brusno 1673 mar. 30. 1673 - - Bobuš, Juraj farár