logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBobor, Ján

Iné mená:

Bobor Joannes.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v r. 1626 bol farárom vo Vieske a v tom istom roku dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ladomerská Vieska 1559 - - 1626 - - Bobor, Ján farár