logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBobok, Rudolf

Tituly:

náboženský publicista, teológ a pedagóg

Životopisné dáta:

* 17. júla 1859, Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica – † 27. januára 1931, Sliač, okr. Zvolen, poch. v Slovenskej Ľupči

Životopis:

Teologické štúdiá absolvoval v Ústrednom seminári v Budapešti, kde nadviazal kontakty s chorvátskymi bohoslovcami. Za kňaza bol vysvätený v r. 1883. V r. 1884 ho povolali do banskobystrického diecézneho seminára za prefekta. Keď sa osvedčil ako dobrý pedagóg, poverili ho v r. 1885 prednáškami z dejín cirkevného práva. V seminári vychovával novú generáciu aktívnych slovenských kňazov (J Kačka, J. Kovalík, A. Miššuth a iní). Stal sa predsedom obnoveného samovzdelávacieho krúžku sv. Karola Boromejského (1890-1891).
Od r. 1892 pôsobil ako farár vo Valaskej na Horehroní, kde sa pričinil o obnovu kostola i oltára, ktoré posvätil dekan Jozef Hýroš za asistencie Ignáca Luckého, správcu fary v Hronci. Počas prevratu mal 1. decembra 1918 prejav na prvej slovenskej národnej manifestácii v Brezne nad Hronom. Od roku 1928 žil na odpočinku v Sliači. Tu ho zastihla mozgová mŕtvica, z ktorej sa už neprebral, a tu aj zomrel. Je pochovaný vo svojom rodisku.
Napísal monografiu Moštenice, ktorá je v rukopise.

Pramene:

Medvecký, K. A.: Slovenský prevrat 4. Bratislava 1931, s. 186; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Podhorec, G.: Neohrozený národný pracovník. Katolícke noviny, r. 94,1979, č. 28; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Valaská 1892 - - 1929 - - Bobok, Rudolf farár


Stručná bibliografia:

Články o ňom

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
2744Katolícke noviny20014František Havlíček Kňaz a národovec Rudolf Bobok