logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBliščík, Pavol

Iné mená:

Bliscsék Paulus

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 25. januára 1811, Nové Zámky – † 9. septembra 1886, Ostrihom, Maďarsko, poch. v Nedašovciach, okr. Bánovce nad Bebravou

Životopis:

Filozofiu a teológiu absolvoval v Trnave. 28. októbra 1836 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Kamenici nad Hronom. Tri mesiace spravoval dočasne Szob. Potom bol opäť kaplánom, a to v Tekovskej Novej Vsi čiže Novej Dedine, a v Žitavanoch, v r. 1838 sa stal kaplánom vo Sv. Beňadiku a zároveň v konvente. Od r. 1846 pôsobil vo farnosti Melek, potom sa v r. 1856 vymenil s Jozefom Znamenákom a prešiel do Rybníka nad Hronom, kde sa stal dekanom dištriktu. 4. júla 1881 odišiel do Ústavu sv. Vojtecha, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Melek 1846 - - 1856 - - Bliščík, Pavol farár
Rybník nad Hronom 1856 - - 1881 - - Bliščík, Pavol farár