logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBleho, Jozef

Iné mená:

Bleho, Josephus; Blaho

Životopisné dáta:

krst 19.2.1751 v Močenku - +?

Životopis:

Jozef Bleho, pokrstený v Močenku 19.2.1751, otec Jakub, matka Katarína Helena Kelle. Od r. 1798 bol farárom v Skačanoch.
V zápise kanonickej vizitácie farnosti z roku 1798 sa píše:
Miestnym farárom je Jozef Blaho, 46-ročný, Vie po slovensky a po maďarsky, Filozofiu a teológiu vyštudoval v Nitre u piaristov. Potom v r. 1775 bol za kňaza vysvätený a do Trenčína disponovaný. Po zrušení Jezujtského rádu učil retoriku a syntax, tiež bol aj exhortátorom študujúcej mládeže. Po roku povolaný bol do Nitry za katedrálneho kaplána. Po dvoch rokoch poslaný bol do Žiliny za vojenského kňaza, kde bol 4 mesiace a dva týždne. Potom sa stal farárom v Štiavniku a r. 1777 - 28. júna bol inštalovaný, tu bol farárom 13 rokov. V r. 1790 bol ustanovený biskupom Františkom Xaverom Fuchsom za farára v Nitre, V r. 1797 bol prezentovaný a inštalovaný za farára v Skačanoch.

Pramene:

Schem. Nitr. diecéze z r. 1836

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trenčín 1775 - - 1776 - - Bleho, Jozef kaplán
Nitra (dolné mesto) 1776 - - 1777 - - Bleho, Jozef kaplán
Žilina 1777 - - 1777 - - Bleho, Jozef vojenský kaplán
Štiavnik 1777 jún 28. 1790 - - Bleho, Jozef farár
Nitra (dolné mesto) 1790 - - 1797 - - Bleho, Jozef farár
Skačany 1797 mar. 30. 1802 aug. 1. Bleho, Jozef farár