logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBlažek, Albín

Tituly:

kazateľ, rezbár, básnik a ľudomil

Životopisné dáta:

* 4. októbra 1908, Kysucké Nové Mesto – † 22. októbra 1984, Štiavnik, okr. Bytča, poch. v Kysuckom N. Meste

Životopis:

Jeho strýkom bol nitriansky sídelný kanonik Ľudovít Blažek. Teológiu študoval v Nitre a dňa 29. júna 1931 ho vysvätili za kňaza.
Ako kaplán pôsobil v Štiavniku a v Nesluši a od r. 1935 dočasným administrátorom v Dolnej Tížine. Vtedy sa stal výpomocným katechétom v Štátnej československej reálke Jána Palárika v Žiline. Bol aj dočasným správcom žilinskej farnosti. Dňa 1. marca 1936 sa stal dočasným administrátorom farnosti Bytčica, od 1. októbra 1937 bol znovu kaplánom v Žiline. Tu pôsobil ako katechéta a v r. 1938 sa stal správcom farnosti Horné Vestenice a zakrátko v Štiavniku. V decembri 1943 sa stal farárom v Štiavniku.
Bol vynikajúcim kazateľom. V jeho pozostalosti sa zachoval väčší počet jeho kázní, písaných rukou, na písacom stroji a aj nahratých na audiokazetách. Počas svojho pôsobenia v Štiavniku podporoval duchovné bohatstvo pretrvávajúce v živej tradícii ľudových povestí, rozprávok a piesní. S jeho osobou je spätý počiatok ľudového rezbárstva v Štiavniku. Aj sám sa začal venovať rezbárstvu. V rukopise sa zachovala aj nemalá básnická tvorba. Okrem ojedinelých básní sú to aj uzavreté zbierky Dumky a Suché dni.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 148; Prikryl, Ľ. V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 68.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Štiavnik 1931 - - 1933 - - Blažek, Albín kaplán
Nesluša 1933 - - 1935 - - Blažek, Albín kaplán
Dolná Tižina 1935 - - 1936 marec 1. Blažek, Albín správca farnosti výpomocný katechéta Štátna reálka Jána Palárika Žilina
Bytčica 1936 marec 1. 1937 okt. 1. Blažek, Albín správca farnosti
Žilina 1937 okt. 1. 1938 - - Blažek, Albín kaplán katechéta
Štiavnik 1938 - - +1984 okt. 22. Blažek, Albín administrátor, farár 1973 č. dekan
Horné Vestenice 1938 - - 1938 - - Blažek, Albín správca farnosti


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
647474Blažek, AlbínAlbín Blažek - kňaz, kazateľ, poet2001