logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBlaško, Juraj

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 2. augusta 1939, Topoľčany – † 1. marca 2015, Topoľčany

Životopis:

Po ukončení štúdia na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 23. júna 1963 ordinovaný za kňaza. Rok bol kaplánom v Žiari nad Hronom, potom nastúpil na základnú vojenskú službu. V rokoch 1965-1969 bol kaplánom v Bojniciach, v rokoch 1969-1972 v Kremnici. V rokoch 1972–1975 bol farským administrátorom vo farnosti Sklené Teplice, v rokoch 1975-1984 v Hriňovej, pričom bol od r. 1980 okresným dekanom dekanátu Zvolen. V r. 1984 sa stal farárom vo Zvolene, v rokoch 1986-1990 bol dekanom farárom v Banskej Bystrici. V rokoch 1990-1999 bol farárom v Malých Kršteňanoch. V r. 1999 odišiel do dôchodku. V rodisku ho pochoval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 43; internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žiar nad Hronom 1963 - - 1965 - - Blaško, Juraj kaplán V tom čase zákl. voj. sl.
Bojnice 1965 - - 1969 - - Blaško, Juraj kaplán
Kremnica 1969 - - 1972 - - Blaško, Juraj kaplán
Sklené Teplice 1972 - - 1975 - - Blaško, Juraj správca farnosti
Hriňová 1975 - - 1984 - - Blaško, Juraj správca farnosti od r. 1980 okresný dekan Zvolen
Zvolen 1984 - - 1986 - - Blaško, Juraj farár
Banská Bystrica 1986 - - 1990 - - Blaško, Juraj farár dekan
Malé Kršteňany 1990 - - 1999 - - Blaško, Juraj farár
Topoľčany 1999 - - +2015 marec 1. Blaško, Juraj dôchodok