logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBitter, Štefan

Tituly:

honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 6. januára 1910, Urmín, dnes Mojmírovce, okr. Nitra – † 27. mája 2008, Žilina

Životopis:

Za kňaza bol vysvätený 16. júna 1935 v Nitre.
Ako kaplán pôsobil v Trenčianskej Turnej, v r. 1936 v Močenku, v r. 1937 v Považskej Bystrici. V tom istom roku sa stal dočasným administrátorom v Terchovej, kde sa v r. 1941 stal farárom. Od r. 1945 bol tajomníkom Varínskeho dištriktu. V Terchovej postavil kostol sv. Cyrila a Metoda, ktorý posvätil 8. októbra 1947 nitriansky diecézny biskup ThDr. Eduard Nécsey. V r. 1949 sa stal čestným dekanom a v r. 1950 čestným kanonikom.
Od 1. januára 1959 sa stal správcom farského úradu v Žiline. V r. 1962 ho vymenovali za dekana Žilinského a Rajeckého dekanátu. V r. 1977 sa stal nitrianskym katedrálnym kanonikom - magistrom juniorov. Zomrel v požehnanom veku 98 rokov na kardiovaskulárne zlyhanie. V Žiline ho pochoval žilinský diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 134; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 148; Schematizmus nitrianskej diecézy 1996. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 119; Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 123; Prikryl, Ľ.V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci. Žilina 2007, s. 33-34; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trenčianska Turná 1935 - - 1936 - - Bitter, Štefan kaplán
Močenok 1936 - - 1937 - - Bitter, Štefan kaplán
Považská Bystrica 1937 - - 1938 - - Bitter, Štefan kaplán
Terchová 1938 - - 1959 jan. 1. Bitter, Štefan administrátor, farár 1941 farár, 1946 školský cirk. komisár, 1949 č. dekan, 1951 č. kanonik
Žilina 1959 jan. 1. 1989 nov. 1. Bitter, Štefan správca farnosti dekan dištr. žilin. a rajec., 1977 síd. kanonik nitr.
Žilina 1989 nov. 1. +2008 máj 27. Bitter, Štefan dôchodok