logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBielek, Kletus Jozef

Iné mená:

Používal značky K. B. a Kl. B., Bielek Cletus Josephus

Tituly:

kazateľ, náboženský, cirkevnohistorický spisovateľ, publicista

Životopisné dáta:

* 24. novembra 1861, Kysucké Nové Mesto – † 20. novembra 1923, Malé Leváre, okr. Malacky

Životopis:

Do Rehole menších bratov vstúpil v r. 1877, prijal rehoľné meno Kletus, za kňaza ho vysvätili 2. júla 1884.
Bol vikárom františkánskeho kláštora v Pruskom a súčasne zastupoval farára v Skale (1892-1893). Neskôr pôsobil vo františkánskom kláštore v Skalici. V r. 1898 vystúpil z rehole a bol prijatý do služieb Ostrihomskej arcidiecézy. Do r. 1904 bol katechétom na skalickom gymnáziu. Od r. 1904 pôsobil ako kaplán v Novom Meste nad Váhom. Od r. 1907 administrátorom farnosti v Skýcove a od r. 1911 v Hasprunke (dnes Studienka) a r. 1912 farárom. Tam sa zaslúžil o rozvoj farnosti. Ťažko ochorel a bol preložený do Malých Levár, kde zakrátko zomrel.
Popri sústavnej pastoračnej, najmä kazateľskej službe, napísal viacero článkov, úvah, básní a noviel. Publikoval najmä v týchto novinách a časopisoch: Národnie noviny (1885), Kazateľňa (1890-1900) a Tovaryšstvo (1893, 1895). V Národných novinách uverejnil črty a novely, ako Nové Mesto nad Kysucou, časom ale poslovenčené (1886, vyvrátil tu tvrdenie časopisu Budapešti Hírlap, že Kysucké Nové Mesto bolo maďarské), ďalej Synom vlasti, Čo tetku vyliečilo a dlhú novelu Obeť lásky. Do Tovaryšstva napísal črty Trenčianska Skalka za starodávna a Vršatec. Do Novej domovej pokladnice prispieval rozprávkami Modlitebná knižka, Myrta a prsteň, Čo ho napravilo?, Obrázok zo Skalice, Opilcom, Kňaz a ľud, Obraz zo života, V tom skalickom poli, Dievča moje sladké a i. V prílohe časopisu Kazateľňa mu r.1890 vyšla cenná literárnohistorická štúdia Z činnosti údov rádu sv. Františka, provincie Najsv. Spasiteľa v Uhrách na poli katolíckej spisby slovenskej. Knižne vydal pôstne rozjímania Cesta kríža k nebesám, alebo kríž svätý, náš sprievodca v živote, naša útecha v hodine smrti a istá nádej nášho spasenia (Ružomberok 1891) a Šestoro pôstnych rozjímaní (Ružomberok 1891). V roku 1895 vydal v Skalici samostatne menšiu báseň „Wzdych“.V Ružomberku vyšli Reči príležitostné, ktoré pôvodne napísal a z iných jazykov preložil alebo zo starých rukopisov spísal... (1906). V USA mu vyšiel životopis sv. Genovévy pod názvom Svätá Genoveva. Jej strašné trápenie a zázračné vyslobodenie (Scranton, PA, 1911, 2. vyd. 1929).

Pramene:

Schem. 1915, Schematizmus Ostrihomskej arcidiecézy z roku 1917; Brezány, Š. A.: Dejatelia Kysúc v kultúre, umení a vede. Martin 1971, s. 21-22; Gajdoš, V. J.: Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, Ohio, 1979, s. 45; Kormúth, D.: Slovník slovenských pseudonymov. Martin 1974; Šturdíková, M.: Slovacikátni autori vo fondoch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Bratislava 1977; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina, 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Skalica 1898 - - 1904 - - Bielek, Kletus Jozef katechéta
Nové Mesto nad Váhom 1904 - - 1907 - - Bielek, Kletus Jozef kaplán
Skýcov 1907 - - 1912 - - Bielek, Kletus Jozef administrátor
Studienka 1911 - - 1926 - - Bielek, Kletus Jozef administrátor, farár 1912 farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1049236Bielek, Kletus JozefCestou kríža k nebesám1891
569857Bielek, Kletus JozefTrenčianska Skalka1893
407755Bielek, Kletus JozefTrenčianska Skalka c Kletus Bielek a Iľavský1893
887881Bielek, Kletus JozefReči príležitostné, ktoré pôvodne napísal a i z iných jazykov prel. alebo zo starých rukop. spísal Kletus Jozef Bielek1906
887882Bielek, Kletus JozefGenovefa: rozprávka, dľa nemeckého prameňa1911