logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBeznák, Pavol

Iné mená:

Beznák de Beznákfalva, Paulus.

Tituly:

rektor seminára, archidiakon, bernolákovec

Životopisné dáta:

* 2. januára 1735, Šišov, okr. Bánovce nad Bebravou – † 20. januára 1814, Trnava

Životopis:

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Trenčíne, Komárne, Bratislave a Nitre, filozofické a teologické štúdiá na Trnavskej univerzite. Od 8. júna 1756 študoval v Ríme v Nemecko-uhorskom kolégiu sv. Apolinára. Za kňaza ho vysvätili 3. apríla 1758. Získal doktorát teológie. Kaplánom bol v Spišskej Kapitule, 29. februára 1760 nastúpil za farára vo Veľkých Uherciach, 30. apríla 1765 v Senici, v r. 1778 sa stal dekanom. Od 8. mája 1784 bol kanonikom Bratislavskej družnej kapituly, od 15. januára 1787 ostrihomským katedrálnym kanonikom, 9. apríla 1801 titulárnym opátom, šaštínskym archidiakonom. V r. 1804 pôsobil ako rektor seminára v Trnave. Bol členom Slovenského učeného tovarišstva (1792-1796).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Veress, A.: Matricula et Acta Hungarorum in Universitatibus Italiae studentium. Collegium Germanicum et Hungaricum. Budapešť 1917, s. 187: Radváni, H.: Slovenské učené tovarišstvo. Trnava 1992, s. 28.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Uherce 1760 feb. 29. 1765 apr. 30. Beznák, Pavol farár
Senica 1765 apr. 30. 1784 - - Beznák, Pavol farár