logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBernolák, Matej

Iné mená:

Brnolák Mathias.

Životopisné dáta:

* ? Slanica, Orava – † 22. augusta 1792, Chorvátsky Grob, okr. Senec

Životopis:

Pochádzal z dnes zatopenej Slanice pri Námestove. Študoval v Seminári sv. Štefana, v r. 1745 sa stal bakalárom a v r. 1746 magistrom filozofie. Štvrtý ročník teológie ukončil v r. 1751 a 13. júla toho roka bol ustanovený za farára vo Sedliackej Dubovej v dolnokubínskom okrese, odtiaľ 27. júla 1756 prešiel do Šipíc v krupinskom okrese, odtiaľ 27. januára 1759 do Tesár nad Žitavou. V Baťánovej vizitácii, konanej 27. septembra 1779 je o ňom poznamenané, že nemá žiadne teologické stupne a bol vyššej postavy. Tu sa začal stavať nový kostol v r. 1758, ktorého základný kameň položili za neho 11. mája 1760, požehnal ho ostrihomský kanonik Rafael Szent-Iványi. 8. septembra 1763 požehnal tento kostol tento istý kanonik, v r. 1796 ho konsekroval Mikuláš Kondé. Od r. 1785 mal administrátorov: Martina Fritza, Jozefa Bajči, Štefana Škrovánka a Jozefa Uhlárika. V januári 1789 sa vzdal tejto farnosti, a odišiel na dôchodok do Chorvátskeho Grobu, kde zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sedliacka Dubová 1751 júl 13. 1756 júl 27. Bernolák, Matej farár
Šipice 1756 júl 27. 1759 jan. 27. Bernolák, Matej farár
Tesárske Mlyňany 1759 jan. 27. 1789 - - Bernolák, Matej farár