logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBernkopf, Alfonz

Iné mená:

Bernkopf Alphonsus, Baerenkopf

Tituly:

prekladateľ náboženskej literatúry

Životopisné dáta:

* 2. august 1848, Viedeň – † 16. septembra 1914, Pobedim, okr. Nové Mesto nad Váhom

Životopis:

Po gymnáziu absolvoval filozofické a teologické štúdiá v Seminári sv. Štefana v Ostrihome. Za kňaza ho vysvätili 7. augusta 1871. Ako kaplán pôsobil v Divíne. Od 26. mája 1879 bol administrátorom farnosti, od 20. júla farárom v Studienke. Od roku 1888 pôsobil v Cíferi, od roku 1897 ako administrátor a r. 1907 farár v Pobedime.
Vydal preklad: Pasáčka lurdská, čili Cesty Božie sú podivné. Divadelný kus v piatich dejstvách. Napísal P.Roh. Weissenhofer. Preložil Alfonz Bernkopf farár v Cíferi (Trnava 1890). V kalendári István bácsi naptára r.1870 uverejnil príspevok: A jó édes anyának varázsereje (s.36).

Pramene:

Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 4; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 495-496; Doplnky podľa Schematizmov Ostrihomského arcibiskupstva z r. 1900-1915;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Studienka 1879 júl 20. 1888 - - Bernkopf, Alfonz farár
Cífer 1888 - - 1897 - - Bernkopf, Alfonz farár
Pobedim 1897 - - 1907 - - Bernkopf, Alfonz administrátor
Pobedim 1907 - - 1914 - - Bernkopf, Alfonz farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
887673Bernkopf, AlfonzPasáčka lurdská, čili Cesty Božie sú podivné. Divadelný kus v piatich dejstvách. Napísal P.Roh. Weissenhofer.1890