logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBerényi, Lukáš

Iné mená:

pôvodné priezvisko Brunclík

Tituly:

dekan, asesor

Životopisné dáta:

* 12. októbra 1890, Oslany, okr. Prievidza – † 17. augusta 1980, Oslany

Životopis:

Za kňaza bol vysvätený 12. júna 1916. Bol kaplánom v Starých Horách, v r. 1919 v Novej Bani. V rokoch 1920-1922 bol správcom farnosti v Bacúrove, v rokoch 1922-1928 vo Vyhniach, v r. 1928 v Slaskej, v rokoch 1929-1934 v Malých Kršteňanoch, kde postavil kostol. V rokoch 1934-1937 pôsobil v Slovenskej Ľupči, v rokoch 1937-1951 v Hornej Vsi, od r. 1951 v Ladomerskej Vieske, kde sa v r. 1954 stal okresným dekanom žiarskeho okresu a asesorom. Od r. 1959 žil na odpočinku v rodisku, kde zomrel a kde je aj pochovaný.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 43; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Staré Hory 1916 - - 1919 - - Berényi, Lukáš kaplán
Nová Baňa 1919 - - 1920 - - Berényi, Lukáš kaplán
Bacúrov 1920 - - 1922 - - Berényi, Lukáš administrátor
Vyhne 1922 - - 1928 - - Berényi, Lukáš správca farnosti
Slaská 1928 - - 1929 - - Berényi, Lukáš správca farnosti
Malé Kršteňany 1929 - - 1934 - - Berényi, Lukáš správca farnosti
Slovenská Ľupča 1934 - - 1937 - - Berényi, Lukáš správca farnosti
Horná Ves 1937 - - 1951 - - Berényi, Lukáš správca farnosti
Ladomerská Vieska 1952 - - 1959 - - Berényi, Lukáš správca farnosti 1954 dekan žiarského dekanátu, asesor
Oslany 1959 - - +1980 aug. 17. Berényi, Lukáš dôchodok