logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBeňovský, Jozef

Iné mená:

Benyovszky Josephus.

Životopisné dáta:

15. 3. 1722 Bytča-Beňov – † 16. decembra 1801, Trnava

Životopis:

Zo seminára vyšiel v máji 1747, 13. mája 1747 sa stal kaplánom v Borovciach pri Piešťanoch. 24. júna 1749 bol ustanovený za farára v Brestovanoch v trnavskom okrese, odtiaľ 11. augusta 1753 prešiel do Jedľových Kostolian v okrese Zlaté Moravce, potom 15. januára 1756 do Komjatnej v okrese Ružomberok. Tam bol v r. 1767 vykonaný súpis farnosti. Nato 1. júna 1768 prešiel do Turčianskeho Petra v martinskom okrese, čoho sa v r. 1770 vzdal a odišiel medzi emeritných farárov. Zomrel v Trnave.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.; Beňovský, Karel. Cirkevní činitelia. 2019,elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Brestovany 1749 jún 24. 1753 - - Beňovský, Jozef farár
Jedľové Kostoľany 1753 aug. 11. 1756 - - Beňovský, Jozef farár
Komjatná 1756 jan. 15. 1768 - - Beňovský, Jozef farár
Turčiansky Peter 1768 jan. 1. 1770 - - Beňovský, Jozef farár