logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBenkovič, Ján z Ľubietovej

Iné mená:

Benkovics Joannes.

Životopisné dáta:

† 1683, Ľubietová, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Teológiu študoval v Seminári sv. Štefana kráľa, za kňaza bol vysvätený 15. marca 1680. V tom istom roku bol 8. apríla ustanovený do bližšie neurčenej farnosti vo Zvolenskom archidiakonáte, v nasledujúcom roku 1681 sa už stal farárom v Ľubietovej. Počas Tököliho prenasledovania sa nemohol vykúpiť, avšak pre veľkú horlivosť pre katolícku vieru sa tak zvýšil hnev jeho útočníkov, že ho v r. 1683 vyhnali do hôr, musel si vykopať hrob, a tak bol sťatý. Jeho obraz bol donedávna zakonzervovaný v kostole v Dúbravici, bola to medirytina. Teraz tam už nie je.

Pramene:

Schemat. hist. dioec. Neosol. 1876. 194; dekanský protokol hornozvolenského dištriktu; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Brusno 1680 aug. 8. 1681 - - Benkovič, Ján z Ľubietovej farár
Ľubietová 1681 - - +1683 - - Benkovič, Ján z Ľubietovej farár