logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBenkő, Štefan (1906-1984)

Tituly:

generálny vikár, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 4. decembra 1906, Topoľčany – † 19. januára 1984, Bardejov, poch. v Košiciach

Životopis:

Po ukončení teologických štúdií bol 15. februára 1930 vysvätený za kňaza Košickej diecézy. V r. 1930 bol kaplánom v Snine, Prešove–Solivare a v Ruskove, v r. 1931 v Zborove v bardejovskom okrese, v r. 1932 v Bardejove a vo Vranove nad Topľou. V rokoch 1933-1936 bol administrátorom farnosti Skrabské, v rokoch 1936-1948 farárom v Kamenici, pričom od r. 1938 bol aj školským inšpektorom. V rokoch 1948-1951 pôsobil v Períne, v rokoch 1951–1954 v Trebišove, kde bol zároveň dekanom dištriktu. V rokoch 1954-1960 pôsobil v Košiciach–Dóme sv. Alžbety a bol generálnym vikárom. Bol mu udelený titul čestného kanonika. V rokoch 1960 pôsobil v Bardejove, pričom excurrendo spravoval aj farnosti Vyšná Voľa, Kurima a Kobyly. Od r. 1972 bol dekanom Bardejovského dištriktu. Je pochovaný v Košiciach.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 98; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 13.
http://www.trebisov.rimkat.sk/historiaknazi.php [12.1.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trebišov 1951 - - 1954 - - Benkő, Štefan (1906-1984) farár
Košice - katedrála 1954 - - 1960 - - Benkő, Štefan (1906-1984) administrátor
Bardejov 1960 - - 1984 - - Benkő, Štefan (1906-1984) farár