logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBeníšek, Imrich

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 5. novembra 1864, Liptovské Revúce – † 27. júla 1925, Kláštor pod Znievom, okr. Martin

Životopis:

Študoval v Banskej Bystrici a Jágri, teológiu v Budapešti. Po skončení teologických štúdií bol v r. 1887 vysvätený za kňaza, primície odbavil na Španej Doline. Bol kaplánom a profesorom náboženstva v Kláštore pod Znievom, od r. 1894 farárom vo Vrícku, kde sa v r. 1896 stal dekanom. V r. sa stal 1899 dištriktuálnym dekanom a farárom v Kláštore pod Znievom, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku v r. 1914.
Vedel maľovať. Bol kňazom veľmi horlivým, príkladným, vzorného života, Bohu milého a ľudu osožného. Dlhé roky na sklonku života ťažko trpel a bol práce neschopný. Utrpenie trpezlivo znášal.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vrícko 1894 - - 1898 - - Beníšek, Imrich farár
Kláštor pod Znievom 1899 - - 1914 - - Beníšek, Imrich farár