logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBélay, Ján

Iné mená:

Bélay de Felső-Béla Joannes; Bellay Joannes

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

* 1670? - † 24. februára 1735, Trnava

Životopis:

V r. 1689 bol chovancom viedenského Pázmanea. 11. apríla 1701 bol ustanovený za farára vo Veľkých Zlievcach, 17. apríla 1703 ustanovený do Pataku, odtiaľ 16. apríla 1711 prešiel do mesta Krupina. Od r. 1712 až do októbra 1713 spravoval zároveň Bzovík. Vo februári 1720 bol menovaný za ostrihomského kanonika. Bol tiež správcom majetkov ostrihomskej kapituly. 17. augusta 1732 za novohradského archidiakona. Je pochovaný v lodi trnavského chrámu v novej krypte na evanjeliovej strane.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Zlievce 1701 - - 1701 - - Bélay, Ján farár
Patak(Maďarsko) 1703 apr. 17. 1711 - - Bélay, Ján farár
Krupina 1711 apr. 16 1720 - - Bélay, Ján farár
Bzovík 1712 - - 1713 okt. - Bélay, Ján farár