logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBednár, Osvald Viktor, OFM

Iné mená:

Bednár Osvaldus

Tituly:

obľúbený spovedník

Životopisné dáta:

* 1. decembra 1904, Trstená, okr. Tvrdošín – † 21. novembra 2001, Pezinok, poch. v Malackách

Životopis:

Do Rehole menších bratov – k františkánom – vstúpil 27. augusta 1921. Teológiu začal študovať v rehoľnom bohosloveckom učilišti v Žiline a kňazské svätenie mu udelili 29. júna 1929. V roku 1931 žil vo františkánskom kláštore v Trnave a v roku 1932 ho preložili do Malaciek, kde vykonával funkciu gvardiána a súčasne spravoval tamojšiu farnosť, Zachoval sa údaj o púti štyridsiatich detí od vincentiek z Malaciek do Mariatálu (dnes Marianka) pod jeho vedením. Počas likvidácie františkánskej komunity v Malackách počas „barbarskej noci“ z 13. na 14. apríla 1950 sa nenachádzal v kláštore. Ale aj napriek tomu ho likvidátori označili za „pokrokového“ a ponechali ho na fare v Malackách. V roku 1951 sa stal výpomocným kňazom v Jasovej. Od roku 1970 bol na odpočinku v Malackách, kde pôsobil predovšetkým ako spovedník. Poslednú časť života – od marca 1997 – prežil v Charitnom domove v Pezinku.
Dňa 24. novembra 2001 ho v Malackách pochoval pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Mons. Vladimír Filo, ktorý celebroval aj svätú omšu a homíliu predniesol provinciálny minister P. Štefan Marián Bankovič, OFM.
Rehoľný spolubrat a básnik P. Svetloslav Ferdinand Veigl OFM mu venoval báseň.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 331; www.mariasoft.sk/knazi/bt-A-D.htm;; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trnava 1931 - - 1932 - - Bednár, Osvald Viktor, OFM kaplán
Malacky 1932 - - 1951 - - Bednár, Osvald Viktor, OFM správca farnosti
Jasová 1951 - - 1970 - - Bednár, Osvald Viktor, OFM farár