logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBedič, Jakub

Iné mená:

Bedicz, vel Beliez Jacobus. Bedicz, či Belicz Jakub

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že 1. augusta 1669 bol ustanovený za farára v Malženiciach, kde zostal až do r. 1673. Od r. 1677 až do r. 1687 bol farárom vo Veľkom Poli. 30. apríla 1691 prijal úrad v Bohdanovciach nad Trnavou, kde pôsobil až do r. 1694.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Pole 1676 - - 1687 - - Bedič, Jakub farár
Bohdanovce nad Trnavou 1691 apr. 30. 1694 - - Bedič, Jakub farár