logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBazelides, Ondrej

Iné mená:

Basilides, Ondrej, Bazilidesz, Andreas

Tituly:

bernolákovec

Životopisné dáta:

* 19. novembra 1764, Čadca – † 18. júna 1817, Strečno, okres Žilina

Životopis:

Gymnázium absolvoval v Žiline, kde v roku 1782 vstúpil k františkánom. Stalo sa tak pod vplyvom františkánov zo žilinského kláštora, ktorí často vypomáhali v duchovnej správe v Čadci. Ako člen žilinského kláštora spravoval istý čas farnosť v Strečne. V roku 1786 však z rehole vystúpil a teológiu študoval v generálnych seminároch v Pešti a v Bratislave a kňazom sa stal 24. júla 1790 v Nitre, kde ho vysvätil tamojší sídelný biskup Msgr. Franz Xaver Fuchs (1744–1807). Kaplánom bol krátko v Lietave. V roku 1792 sa stal farárom v Riečnici. Farnosť bola bez, kostola, bez farského príbytku. Čoskoro však jeho pričinením postavili drevený kostolík a zriadili školu s učiteľom organistom. V roku 1793 bol krátko v Nitre biskupským ceremoniárom, aktuárom a notárom. V tom istom roku ho preložili na faru v Súľove, ktorá sa nazývala „dukátovou farou“. Od roku 1800 bol farárom v Papradne, kde sa mu veľmi nedarilo. Po siedmich rokoch sa vrátil znova do Súľova. V roku 1814 prijal faru v Strečne.
V bratislavskom seminári – ako jeden z posledných jeho chovancov – sa pridal k bernolákovskému hnutiu a bol aj zakladajúcim členom Slovenského učeného tovarišstva a neskôr aktivistom jeho Pobočného stánku vo Veľkom Rovnom.

Pramene:

Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina,2014, elektronický text.
https://www.farnost-cadca.sk/knazi-vo-farnosti/

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lietava 1790 - - 1791 - - Bazelides, Ondrej kaplán
Riečnica 1791 - - 1793 - - Bazelides, Ondrej farár
Nitra 1793 - - 1793 - - Bazelides, Ondrej ceremoniár, aktuár BÚ notár
Súľov-Hradná 1793 - 1800 - - Bazelides, Ondrej farár
Papradno 1800 - - 1808 - - Bazelides, Ondrej farár
Súľov-Hradná 1812 - - 1814 - - Bazelides, Ondrej farár
Strečno 1814 - - +1817 jún 18. Bazelides, Ondrej farár