logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBáthy, František

Iné mená:

Báthy Franciscus.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len veľmi málo. V rokoch 1730 – 1732 bol farárom v Turčianskom Svätom Petri.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Peter 1730 - - 1732 - - Báthy, František farár