logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBartovič, Matej

Iné mená:

Bartovics Mathias. Bartovics Matej.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Teológiu študoval v Seminári sv. Štefana, 20. marca 1677 bol vysvätený za kňaza. 18. júna 1677 bol ustanovený za farára v Dubnici, odtiaľ 29. apríla 1693 prešiel do Krupiny, kde zostal až do r. 1695. V rokoch 1697 až 1702 bol farárom vo Vinici v okrese Veľký Krtíš.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tölgyes(Maďarsko) 1677 jún 18. 1693 apr. 29. Bartovič, Matej farár
Krupina 1693 apr. 29. 1695 - - Bartovič, Matej farár
Vinica 1697 - - 1702 - - Bartovič, Matej farár