logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBartek, František

Iné mená:

Bartek Franciscus.

Životopisné dáta:

* 1740? – † 5. januára 1771, Nadlice, okr. Partizánske

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že 26. mája 1762 bol ustanovený za farára vo Vyhniach, odtiaľ 11. októbra 1770 prešiel do Nadlíc, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vyhne 1762 máj 26. 1770 okt. 11. Bartek, František farár
Nadlice 1770 okt. 11. +1771 jún 5. Bartek, František farár