logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBaróty, František

Iné mená:

Baróthy Franciscus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V rokoch 1644 – 1647 sa objavuje ako farár v Nových Zámkoch. V tom druhom roku sa objavuje aj ako bratislavský kanonik v súpise kňazov podľa ostrihomského arcibiskupa. Bol aj prepoštom Titelenským, bratislavským oltáristom, šopronským beneficiátom a apoštolským protonotárom.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nové Zámky 1644 - - 1647 - - Baróty, František farár