logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBarinka, Jozef

Iné mená:

Barinka Josephus.

Životopisné dáta:

* ? Trnava – † 18. septembra 1753, Valaská, okr. Brezno

Životopis:

30. októbra 1738 bol prijatý do budínskeho seminára. Ako kaplán pôsobil od 1. septembra 1745 v Holíči, potom bol 18. decembra toho istého roka domácim kaplánom u grófa Štefana Esterháziho, odtiaľ 26. marca 1747 prešiel ku grófovi Antonovi Esterházimu. 3. decembra 1748 bol ustanovený za farára v Badíne v okrese Banská Bystrica, potom 7. apríla 1752 vo Valaskej, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Badín 1748 dec. 3. 1752 - - Barinka, Jozef farár
Valaská 1752 apr. 7. +1753 sept. 16. Barinka, Jozef farár