logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBárdy, Anton (1710-1761)

Iné mená:

Bárdy Antonius.

Životopisné dáta:

* 1710 – † 2. augusta 1761, Očová, okr. Zvolen

Životopis:

11. mája 1746 ho poslali za kaplána do Detvy. 5. februára 1748 bol ustanovený za farára v Hornej Mičinej. V r. 1761 odišiel do dôchodku a bol mimo benefícia. Zomrel v tom istom roku v Očovej.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Mičiná 1748 feb. 5 1761 - - Bárdy, Anton (1710-1761) farár