logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBaraník, Ján

Tituly:

Mons.

Životopisné dáta:

* 1. mája 1886, Bzovík, okr. Krupina – † 15. júna 1945, Kláštor pod Znievom, okr. Martin

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1912 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Detve, Tajove, Čiernom Balogu, Jastrabej a Žarnovici. V r. 1916-1917 spravoval farnosť v Moštenici, v r. 1918 bol vicerektorom seminára a spravoval farnosť v Hornej Mičinej. V rokoch 1919-1921 pôsobil v Detvianskej Hute, najprv ako administrátor, od r. 1921 ako farár. Ešte v tom istom roku sa stal farárom v Kláštore pod Znievom a súčasne profesorom náboženstva na katolíckom gymnáziu, v r. 1934 asesorom, v r. 1938 predsedom patronátu katolíckeho gymnázia. V r. 1943 bol vymenovaný za pápežského komorníka.
V Kláštore zorganizoval s veľkým úsilím a prekonajúc mnohé prekážky postavenie novej budovy pre katolícke gymnázium.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Moštenica 1917 - - 1918 - - Baraník, Ján farár
Horná Mičiná 1918 - - 1920 - - Baraník, Ján farár
Detvianska Huta 1919 - - 1931 - - Baraník, Ján farár
Kláštor pod Znievom 1931 - - 1945 - - Baraník, Ján farár