logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBanovič, Ferdinand Ladislav

Iné mená:

Banovics Ferdinandus, Ladislaus.

Životopisné dáta:

* 1697, Smolinské, okr. Senica – † 20. augusta 1747, Trnava

Životopis:

Teológiu absolvoval v Seminári sv. Štefana v Trnave. 25. mája 1720 bol ustanovený za farára v Blatnom, odtiaľ 20. apríla 1728 prešiel do Prievidze. Potom bol 17. apríla 1735 povýšený do Ostrihomskej kapituly. Bol tiež prepoštom a rektorom altárie Tela Kristovho. Zomrel vo veku 50 rokov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Blatné 1720 máj 25. 1728 - - Banovič, Ferdinand Ladislav farár
Prievidza 1728 apr. 6. 1735 - - Banovič, Ferdinand Ladislav farár