logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBalko, Michal

Tituly:

ThDr., dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 1. marca 1910, Hronov pri Banskej Bystrici – † 29. januára 1965, Lovča, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1932 vysvätený za kňaza. Jeden rok bol kaplánom v Žarnovici, rok aktuárom biskupského úradu, v r. 1934-1936 ceremoniárom a archivárom, v rokoch 1936-1941 sekretárom a notárom BÚ. V r. 1941 sa stal farárom v Žiari nad Hronom. V r. 1942 dosiahol doktorát posvätnej teológie. Od r. 1943 bol farárom v Banskej Bystrici, zároveň bol dekanom dištriktu. Od r. 1951 bol správcom farnosti v Lovči, kde aj zomrel.
Bol vysoký, štíhly, usmiatej tváre s vážnym vystupovaním. Bol poradcom biskupa vo vážnych a chúlostivých cirkevných veciach. Bol učený a sčítaný. Štyri roky bol suplujúcim profesorom pastorálky na VŠB v Banskej Bystrici, pričom vykonával aj svoj farársky úrad. Pre svoju vernosť povinnostiam bol poslaný do Lovče.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat., Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 24.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žarnovica 1932 - - 1933 - - Balko, Michal kaplán
Banská Bystrica 1933 - - 1941 - - Balko, Michal B.Ú. 1933-34 aktuár BÚ, 1934-36 ceremoniár a archivár, 1936-41 sekretár a notár BÚ
Žiar nad Hronom 1941 - - 1942 - - Balko, Michal farár 1942 ThDr.
Banská Bystrica 1943 - - 1951 - - Balko, Michal farár 1943 VAD, dekan
Lovča 1951 - - +1965 - - Balko, Michal správca farnosti