logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBalko, Matej

Iné mená:

Balkó Mathias.

Životopisné dáta:

* 1713 – † 23. januára 1773, Bzovík, okr. Krupina

Životopis:

30. marca 1739 bol ustanovený za farára v Špačinciach v trnavskom okrese, odkiaľ v tom roku prešiel do Litavy. Od 22. apríla 1751 pôsobil v Hontianskych Nemciach. Potom 29. júna 1753 bol ustanovený v Bzovíku, kde v r. 1766 sa uskutočnil zápis farnosti. Tam aj zomrel vo veku 60 rokov. Je pochovaný v krypte kaplnky Matky Bolestnej.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Špačince 1739 mar. 30. 1739 - - Balko, Matej farár
Litava 1739 - - 1751 apr. 22. Balko, Matej farár
Hontianske Nemce 1751 apr. 22. 1753 jún 29. Balko, Matej farár
Bzovík 1753 jún 29. +1773 jan. 23. Balko, Matej farár