logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBalko, Jozef

Iné mená:

Balkó Josephus.

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

* 1770? – † 15. februára 1834, Trnava

Životopis:

Študoval v bratislavskom seminári, za kňaza bol vysvätený v r. 1793. Bol kaplánom v Tvrdošovciach v okrese Nové Zámky, potom prefektom na panstve grófa Rudolfa Pálffy v Červenom Kameni pri Pezinku. Od r. 1795 bol farárom v Budmericiach. Od r. 1821 dekan, asesor trnavského konzistória. V r. 1831 bol vymenovaný za prepošta trnavského Kostola sv. Mikuláša a kanonika.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Budmerice 1795 - - 1834 feb. 15. Balko, Jozef farár