logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBakay, Ján

Iné mená:

Bakay de eadem Joannes.

Životopisné dáta:

* 17. júna 1778, Pukanec, okr. Levice – † po r. 1850, Budín

Životopis:

Teológiu absolvoval v seminári Marianum v Trnave v r. 1803, ktorého roka bol 24. marca aj vysvätený. Bol kaplánom v Komjaticiach, v nasledujúcom roku v Komárne. 17. septembra 1806 bol ustanovený za farára v Imeli. Odtiaľ 26. apríla 1829 prešiel do Pribety, kde sa v r. 1836 stal dekanom. Potom bol 4. apríla 1841 povýšený do Ostrihomskej kapituly. 7. januára 1850 nitriansky archidiakon. 5. apríla toho roka zaplatil dlh Ostrihomu za vlastný dom, ktorý si kúpil v Budíne. Dedičné podiely odkázal na nábožné diela a pre núdznych.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Imeľ 1806 sept. 17. 1829 apr. 26. Bakay, Ján farár
Pribeta 1829 apr. 26. 1841 apr. 20. Bakay, Ján farár