logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBakajsa, Arnold

Tituly:

stredoškolský profesor

Životopisné dáta:

* 16. decembra 1889, Belá nad Cirochou, okr. Snina – † 18. marca 1947, Hraň, okr. Trebišov

Životopis:

Teológiu študoval v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach. Za kňaza ho vysvätil biskup Augustín Fischer-Colbrié 16. mája 1913. Ako kaplán pôsobil v Solivare (1913-1914), r. 1914 sa tam stal aj dočasným administrátorom farnosti. Po vypuknutí prvej svetovej vojny bol povolaný do vojska, kde vykonával pastoračnú službu medzi vojakmi na rozličných frontoch. Padol do ruského zajatia. Po mnohých utrpeniach sa r. 1921 vrátil zo zajatia s podlomeným zdravím. V rokoch 1921-1934 pôsobil ako kaplán a katechéta v Prešove. V r. 1934 ho vymenovali za rektora kostola rehoľného Inštitútu preblahoslavenej Panny Márie anglických panien v Prešove, v r. 1937 za dočasného administrátora farnosti Prešov, zároveň vykonával funkciu predsedu skúšobnej komisie učiteľov.
V r. 1939 ho menovali za konzistoriálneho biskupského radcu. Od r. 1939 zastával funkciu riaditeľa gymnázia anglických panien. Dňa 11. novembra 1939 ho biskup Jozef Čársky vymenoval za sudcu diecézneho tribunálu. V r. 1946 sa stal farárom v Hrani, okr. Trebišov.
Jeho úvahy a príhovory k mládeži boli uverejňované predovšetkým vo Výročných správach dievčenského gymnázia pri ústave Sancta Maria v Prešove, ako napr. O úlohe školy a Matka.

Pramene:

Schematismus venerabilis cleri Administrationum Apostolicarum Cassoviensis, Rosnaviensis et Satmariensis in Slovachia, A.D.1943. Prešov 1943, s. 232; Schematismus venerabilis cleri Administrationum Apostolicarum Cassoviensis et Satmariensis in Cecoslovachia, A.D. 1948. Košice 1948, s. 74; Historia Domus Parochiae Hraň. Archív Rímskokatolíckeho farského úradu v Hraní, A.D. 1945-1947; Holec, P.: Diecézny súd Košického biskupstva v rokoch 1952-1992. In: Annales Dioecesis Cassoviensis 1994. Košice 1994, s. 44; Slovenská verejná dievčenská obchodná škola, Rehoľné slovenské dievčenské gymnázium v ústave Sancta Maria v Prešove - Výročná správa 1940-41. Prešov 1941, s. 3-5; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. Košice 2006, s. 7.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Solivar 1913 - - 1914 - - Bakajsa, Arnold kaplán
zajatí v Rusku 1914 - - 1921 - - Bakajsa, Arnold vojenský kurát
Prešov 1921 - - 1937 - - Bakajsa, Arnold kaplán-katechéta
Prešov 1938 - - 1939 - - Bakajsa, Arnold administrátor
rehoľného inštitútu Anglických panien 1939 - - 1946 - - Bakajsa, Arnold riaditeľ gymnázia
Hraň 1946 - - 1947 - - Bakajsa, Arnold administrátor