logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBajmóczy, Michal Ján

Iné mená:

Bajmóczy Michael, Joannes.

Životopisné dáta:

* ? – † 1710, Vieska, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Teológiu študoval na viedenskom Pázmaneu. Po vysviacke 27. januára 1672 bol ustanovený za farára v Divíne v okrese Lučenec. Odtiaľ 8. septembra 1673 prešiel do Dubovej (teraz Nemecká) v okrese Brezno. Stadiaľ v r. 1674 odišiel do Ľubietovej a vypomáhal tam. 18. septembra 1677 sa pri behu s loptou zranil a zostal ako zabitý, ale uzdravil sa. Odtiaľ 17. septembra 1686 prešiel do Slovenského Grobu, v októbri 1689 do Perneka. Odtiaľ 22. mája 1691 prešiel do Lovče, spravujúc zároveň aj Dolnú Ždaňu až do 17. júna 1695. Vtedy prijal Hliník nad Hronom do tej doby, kým 5. mája 1703 neprešiel do Viesky, kde zostal až do r. 1710.

Pramene:

Visit. Nárayana, 1692; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Divín 1672 jan. 27. 1673 sept. 8. Bajmóczy, Michal Ján farár
Nemecká 1673 sept. 8. 1674 - - Bajmóczy, Michal Ján farár
Ľubietová 1674 1686 sept. 17 Bajmóczy, Michal Ján výp. duchovný
Slovenský Grob 1686 sept. 17. 1689 okt. - Bajmóczy, Michal Ján farár
Pernek 1689 okt. - 1691 máj 22. Bajmóczy, Michal Ján farár
Mýtne Ludany 1691 máj 22. 1695 jún 17. Bajmóczy, Michal Ján farár
Lovča 1691 máj 22. 1695 jún 17. Bajmóczy, Michal Ján farár
Horná Ždaňa 1691 - - 1695 - - Bajmóczy, Michal Ján farár
Hliník nad Hronom 1695 jún 17. 1703 - - Bajmóczy, Michal Ján farár
Ladomerská Vieska 1703 máj 6. 1710 - - Bajmóczy, Michal Ján farár