logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBáhonyi, Juraj

Iné mená:

Báhonyi Georgius.

Životopisné dáta:

* 1608, Baka, okr. Dunajská Streda – † 1666, Lovča, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Po absolvovaní druhého ročníka teológie bol v r. 1633 vysvätený za kňaza. V r. 1639 pôsobil ako farár v Selci, v rokoch 1644-1650 v Báhoni, čo zaznamenal v katalógu Juraj Lippay v r. 1647, vlastniac filiálku Kaplná. Od r. 1657 až do r. 1666 pôsobil v Lovči, kde vykonal vizitáciu tekovský dekan Ondrej Szily.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Selce 1639 sp. - - - - Báhonyi, Juraj farár
Báhoň 1644 - - 1650 sp. - Báhonyi, Juraj farár
Lovča 1657 - - 1666 - - Báhonyi, Juraj farár