logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBaghy, Jozef

Iné mená:

Baghy Josephus.

Životopisné dáta:

* 1605, Gyöngyös, Maďarsko – † 1642, Nové Zámky

Životopis:

Bol synom Klementa Baghy a Alžbety Gálffyovej. Bol klerikom Jágerskej diecézy. Učil príbuzných Jána Pybera, jágerského arcibiskupa. Teologické štúdiá absolvoval v Pázmaneu, v r. 1628 ho vysvätili v Trnave. V tom roku bol daný do svätej kúrie v Biskupiciach. 5. decembra 1630 sa stal kanonikom Ostrihomskej kapituly a farárom v Nových Zámkoch. 4. a 5. októbra toho roka sa zúčastnil na synode, ktorú slávil Peter Pázmaň. V tom roku vykonal v Nových Zámkoch vizitáciu dekan Volfgang Érsekujváry, ktorý o farárovi povedal, že je zákonne vysvätený. Na štatútoch synody, slávenej v r. 1738 v Trnave sa podpísal takto: Svätej Stolice apoštolský protonotár, opát z vrchu Zebegény, komárňanský dekan a ostrihomský kanonik. V r. 1642 znovu spravoval Nové Zámky a vtedy tam zomrel.

Pramene:

Péterffy, Conc. II. 375; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nové Zámky 1630 sp. - - - - Baghy, Jozef farár
Nové Zámky 1642 sp. - - - - Baghy, Jozef farár