logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBácsmegyey, Ernest

Iné mená:

Bácsmegyey Ernestus.

Tituly:

honorárny kanonik

Životopisné dáta:

*1726, Trnava – † 11. mája 1809, Mošovce, okr. Turč. Teplice

Životopis:

Narodil sa v rodine lekára. Štyri ročníky teológie absolvoval v seminári sv. Vojtecha. Pätnásť mesiacov bol kaplánom v Borskom Mikuláši, 5. mája 1749 ho poslali za kaplána do Ružomberka, odtiaľ 6. novembra toho istého roka do Boroviec v piešťanskom okrese. 10. januára 1751 sa stal farárom vo Sv. Mare v Turci čiže v Socovciach, odtiaľ 16. októbra 1754 prešiel do Lutily, kde zostal až do r. 1757. Potom bol 30. mája 1761 ustanovený za farára mestečka Mošovce, čím prešiel do Banskobystrickej diecézy. V r. 1799 sa stal dekanom, v r. 1804 mu udelili titul honorárneho kanonika.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Socovce 1751 jún 10. 1754 okt. 16. Bácsmegyey, Ernest farár
Lutila 1754 okt. 16. 1761 - - Bácsmegyey, Ernest farár
Mošovce 1761 máj 30. 1809 - - Bácsmegyey, Ernest farár