logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBachta, Ján (1828-1861)

Iné mená:

Bachta Joannes.

Životopisné dáta:

* 13. mája 1828 – † 7. septembra 1861, Karlovy Vary, Česko

Životopis:

Teológiu absolvoval v Seminári sv. Štefana, 23. júla 1852 bol vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Nových Zámkoch, od 13. októbra 18857 do 22. februára 1858 bol farárom v Devínskej Novej Vsi, odtiaľ bol preložený do Rače, kde pôsobil až do smrti. Zomrel v Karlových Varoch.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Devínska Nová Ves 1857 okt. 13. 1858 feb. 26. Bachta, Ján (1828-1861) farár
Rača 1858 feb. 22. +1861 sept. 7. Bachta, Ján (1828-1861) farár