logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBabulík, Vojtech, SDB

Tituly:

pedagóg, ľudový a rozhlasový kazateľ

Životopisné dáta:

* 1. septembra 1909, Nemšová – † 2. marca 1997, Pezinok

Životopis:

Narodil sa v rodine obuvníka. Gymnaziálne štúdium začal v Trenčíne v r. 1926-1928, pokračoval v saleziánskom ústave v Šaštíne a zmaturoval v r. 1932 na katolíckom patronátnom slovenskom gymnáziu v Kláštore pod Znievom. V r. 1928 vstúpil do noviciátu Saleziánov don Bosca v slovinskom Radne, potom študoval vo Svätom Beňadiku a robil pedagogickú prax v moravskom Fryštáku a v Šaštíne. Na štúdium teológie ho poslali do Turína v Taliansku; 3. júla 1938 ho kardinál Luigi Fossati vysvätil za kňaza. Na jeseň toho istého roku začal študovať na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.
V r. 1939 sa vrátil na Slovensko, získal diplom profesora-katechétu pre stredné školy v Trnave a imatrikuloval sa
na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Pokračoval aj v začatom prírodovednom štúdiu na
Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a pôsobil ako profesor matematiky a fyziky na biskupskom slovenskom gymnáziu v Trnave. V pastorácii vypomáhal ako kaplán v Malom Bábe v okrese Nitra, v Bratislave na Tehelnom poli a v Prievoze. V r. 1945 sa stal správcom farnosti v Šaštíne.
Bol známym a obľúbeným kazateľom v rozhlase i na početných ľudových misiách. V rokoch 1950-1952 pôsobil ako farár v Moravskom Jáne v senickom okrese, v rokoch 1952-1970 v Chtelnici v okrese Piešťany a v rokoch 1970-1995 v Gáni v okrese Galanta. Umrel v Charitnom domove v Pezinku.
Ostalo po ňom vyše sto zošitov s rukopismi kázní a prednášok, ktoré si vždy veľmi dôkladne pripravoval.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 330; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 32-33;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-A-D.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Praha 1938 júl 3. 1939 - - Babulík, Vojtech, SDB kaplán
Trnava 1939 - - 1943 - - Babulík, Vojtech, SDB prof. Bisk. gymn.
Bratislava 1943 - - 1945 - - Babulík, Vojtech, SDB kaplán
Šaštín 1945 - - 1947 - - Babulík, Vojtech, SDB správca farnosti
Moravský Svätý Ján 1950 - - 1952 - - Babulík, Vojtech, SDB farár
Chtelnica 1952 - - 1970 - - Babulík, Vojtech, SDB farár
Gáň 1970 - - 1995 - - Babulík, Vojtech, SDB farár