logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBabčák, Matej

Tituly:

JCLic.

Životopisné dáta:

* 23. februára 1951, Košice

Životopis:

Teológiu študoval na Rímskokatolíckej Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, po skončení štúdia ho 8. júna 1974 vysvätil v Bratislave trnavský apoštolský administrátor Július Gábriš. Primície slávil vo farnosti Košice – Juh. Bol kaplánom v Prešove, v r. 1977 kaplánom v Bardejove a Trebišove. V rokoch 1978-1990 bol farárom v Cejkove, v r. 1990 dekanom v Prešove a členom Presbyterskej rady. V rokoch 2001-2004 pôsobil v Nižnom Hrušove, v rokoch 2004-2012 v Humennom, kde bol dekan a od r. 2005 sudcom Metropolitného tribunálu. V rokoch 2012-2018 pôsobil vo Svinici v okrese Košice-okolie. Je farárom v Čani.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 7;
internetové zdroje
https://humenne.rimkat.sk/knazi-posobiaci-vo-farnosti

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Prešov 1974 - - 1977 - - Babčák, Matej kaplán
Bardejov 1977 - - 1977 po - Babčák, Matej kaplán
Trebišov 1977 po - 1978 - - Babčák, Matej kaplán
Cejkov 1978 - - 1990 - - Babčák, Matej farár
Prešov 1990 - - 2001 - - Babčák, Matej farár
Záhradné 1998 nov. - 1999 jún 30. Babčák, Matej excurrendo z Prešova
Nižný Hrušov 2001 - - 2004 - - Babčák, Matej farár
Humenné 2004 - - 2012 - - Babčák, Matej farár
Svinica 2013 - - 2018 - - Babčák, Matej farár