logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAurifaber, Ján

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V roku 1647 bol farárom v Dlhej v trnavskom okrese, čo zaznamenal arcibiskup Juraj Lippay vo svojom zozname kňazov. V rokoch 1652-1655 bol farárom v Báhoni, potom pôsobil v Suchej nad Parnou, kde začal písať matriky od 28. novembra 1655 a viedol ich riadne až do 17. mája 1659. Bol tiež farárom v Gajaroch, kde v r. 1665 postavili kostol, kde sa na klenbe svätyne nachádzajú poučné chronogramy. Popravde sa už v r. 1664 objavuje v Bojniciach, kde pôsobil až do r. 1667.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dlhá 1647 sp. - - - - Aurifaber, Ján farár
Suchá nad Parnou 1655 nov. - 1659 máj - Aurifaber, Ján farár
Gajary 1665 sp. - - - - Aurifaber, Ján farár
Handlová 1665 jún 4. 1665 - - Aurifaber, Ján farár