logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovÁrossy, Jozef

Iné mená:

Árossy Ján Jozef. Árossy Jozef Ján

Tituly:

kapitulný vikár, veľprepošt, pedagóg

Životopisné dáta:

* 2. mája (11. augusta) 1797, Košice – † 29. decembra 1870, Košice, poch. 1. januára 1871, Košice-Kalvária

Životopis:

Po otcovi ho pokrstili Ján, používal však meno Jozef. V r. 1819 bol vychovávateľom v rodine Csákyovcov na Spiši, potom študoval v Košiciach. Za kňaza ho vysvätil biskup L. Pyrker v Spišskej Kapitule 3. októbra 1820. V r. 1823 pôsobil ako prebendant, v rokoch 1827-1833 ako farár v Myslave, v rokoch 1833-1834 ako špirituál kňazského seminára, v rokoch 1834-1851 ako farár v Sečovciach. Potom zastával tieto funkcie: r. 1839 dekan, inšpektor ľudových škôl dištriktu, r. 1844 prísediaci súdnej tabuly Zemplínskej stolice, od r. 1851 kanonik-magister a penitenciár, prosynodálny examinátor morálnej a pastorálnej teológie a rítu, správca konventu košických uršulínok, člen konzistória, biskupský komisár gymnázia v záležitostiach náboženstva a mravov, v rokoch 1855-1857 katedrálny archidiakon a synodálny examinátor, od r. 1865 kanonik-lektor.
Po smrti biskupa I. Fábryho, od júna 1867 do júna 1868, pôsobil ako kapitulný vikár. Bol riaditeľom škôl sestier uršulínok a v r. 1860-1866 prvým riaditeľom dievčenského ústavu, prodirektorom biskupského lýcea. V r. 1870 sa stal pápežským prelátom, kanonikom-veľprepoštom, predsedom prosynodálnych examinátorov.
Tlačou vydal Reč pri oslavách trojstého výročia založenia Rádu sv. Uršule v Košiciach, Košice 1838, 16s.

Pramene:

Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od roku 1804. Rkp. 1994, s. 4; Mihóková, M.: Slovník košických osobností 1848-1918. Košice 1995, s. 32; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 5.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
v rodine Csákyovcov na Spiši 1819 - - 1819 - - Árossy, Jozef vychovávateľ
Sátoraljaújhely 1819 - - 18.10.1821 - - Árossy, Jozef kaplán
Košice 1821 okt. 18. 1826 júl 24 Árossy, Jozef nemecký kaplán
Košice - Myslava 1826 júl 24. 1832 okt. 18. Árossy, Jozef farár
kňazského seminára 1832 okt. 18. 1834 - - Árossy, Jozef špirituál
Sečovce 1834 - - 1851 - - Árossy, Jozef farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
887075Árossy, JozefRede bei der Feier der 300-järigen Begründung der von der. h. Ursula benannten Gesellschaft der Klosterfrauen zu Kaschau am 26. November 18371838

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
40918Poklady kazateľského rečníctva1852-19535dúst. p. Arošy Reč