logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovArnold (Sebechleby, 1332)

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že medzi rokmi 1332 a 1337 bol farárom v Sebechleboch v dekanáte Hont, ktorý prísažne povedal, že jeho benefícium nebolo viac ako desať mariek, zaplatil jednu marku.

Pramene:

Mon. Vat. S. I. T. I. 221; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sebechleby 1332 medzi 1337 - - - Arnold (Sebechleby, 1332) farár