logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovArady, Ján Nepomuk

Tituly:

biskup, mecén

Životopisné dáta:

* okolo 1730, Hlohovec – † 1. augusta 1810, Trnava

Životopis:

Pochádzal zo zemianskeho rodu. Po štúdiu teológie v Kňazskom seminári sv. Štefana v Trnave ho 19. augusta 1755 vysvätili za kňaza. Začal pôsobiť ako kaplán v Trnave, potom sa 8. augusta 1760 stal farárom vo Veľkých Ludinciach a v r. 1772 obvodným dekanom. Postupne ho vymenovali v r. 1778 za apoštolského protonotára, 16. decembra 1779 za bratislavského kanonika a 17. novembra 1783 za ostrihomského kanonika, v r. 1794 za tekovského archidiakona, v r. 1796 za nitrianskeho archidiakona, v r. 1803 za prepošta pri Kostole sv. Juraja a katedrálneho archidiakona, 24. marca 1807 za kanonika-kantora a 11. januára 1808 za kanonika-lektora. Ako dulcinský titulárny biskup sa stal vikárom ostrihomského arcibiskupa Ambróza Károlya (1808-1809). V r. 1792 dal v Trnave označiť pamätnou tabuľou dom, kde bola uschovaná uhorská kráľovská koruna (priviezli ju sem z Bratislavy v r. 1625 v čase nepokojov Gabriela Betlena).
Bol mecénom bernolákovcov. V závete zanechal peniaze na arcidiecézne diela, peniaze a klenoty pre arcibiskupskú katedrálu, ďalej peniaze pre kláštor uršulínok v Trnave, na omšovú základinu v kostole v Dőmőši, pre Ostrihomskú kapitulu, pre kostoly vo Veľkých Ludinciach, Farnej a v Grobe; čo z pozostalosti zvýšilo, rozdelilo sa medzi organistov-učiteľov myjavského i senického obvodu, obyvateľov Bratislavy poškodených vo vojne s Francúzmi a chudobné ženy zemianskeho pôvodu v Trnave.
Rukopis jeho práce Miscellanea ecclesiastica (Cirkevné rozličnosti, 1809) sa nachádza v knižnici Ostrihomského arcibiskupstva.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 22-23; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Ludince 1760 aug. 8. 1779 sept. 20. Arady, Ján Nepomuk farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
887130Arady, Ján NepomukMiscellanea ecclesiastica1809